УПИС ЗА УЕФА “Б “ЛИЦЕНЦУ и УЕФА “Б-YOUTH” ЛИЦЕНЦУ

УПИС ЗА УЕФА “Б “ЛИЦЕНЦУ и УЕФА “Б-YOUTH” ЛИЦЕНЦУ

П О З И В

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ПОХАЂАЊЕ ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕНЕРСКЕ УЕФА „Б“ И УЕФА „Б“-YOUTH ЛИЦЕНЦЕ / ДИПЛОМЕ

УЕФА „Б“ НИВО:

Сви заинтересовани тренери који испуњавају услове из члана 12. Правилника о раду Центра за едукацију фудбалских тренера ФС Србије, а желе да стекну  звање УЕФА „Б“ нивоа, могу да у периоду од 25.01.2024. године до 15.02.2024. године  поднесу  потребну документацију неопходну за похађање ове едукације како би стекли статус кандидата за похађање курса УЕФА „Б“ нивоа.

Да би се стекао статус кандидата потребно је поднети следећу документацију у електронској форми (видно и уредно скенирана) на следећу  E-маил адресу : trenerifsrzs@gmail.com

•          Пријаву (формулар) можете преузети са линка на крају текста и читко га попунити са свим траженим подацима;

•          Спортску биографију (на рачунару откуцан CV или на формулару ФСРЗС );

•          Потврду о играчкој каријери – најмање 7 година играња у професионалним лигама и то само наша Супер лига или идентичне лиге у Европи и свету уз „пасош играча“ на коме се приказује седам година играња у врхунским лигама као и одштампане податке са портала „Transfermarkt“ – ово подносе кандидати са играчком каријером;

•          Диплома завршене најмање средње школе (приложити фотокопију дипломе обавезно оверену код нотара);

•          Копија валидне УЕФА „Ц“ лиценце (уколико кандидат поседује лиценцу с којом је радио као тренер најмање шест месеци од датума издавања дипломе уз потврду о раду у клубу као лиценцирани тренер) – ово подносе кандидати са тренерском каријером;

•          Очитана лична карта или извод из матичне књиге рођених;

•          Потврду из суда да се против Вас не води истражни поступак или потврда МУП-а, или изјава оверена код нотара (не старије од шест месеци);

•          Потврда да је кандидат члан организације фудбалских тренера (фотокопиране странице 2, 3, 4. и 5. по потреби и страна 6 тренерске легитимације). Чланарина за 2023. годину мора бити оверена. Уколико није члан, кадндидат се учлањује приликом предаје документације;

•          Здравствено уверење на обрасцу 4 да је кандидат способан да се бави тренерским послом (не старије од шест месеци);

                                                  УЕФА „B YOUTH“ НИВО:

Да би се стекао статус кандидата потребно је поднети следећу документацију у електронској форми (видно и уредно скенирана) на следећу  E-маил адресу : trenerifsrzs@gmail.com

•          Пријаву (формулар) можете преузети са линка на крају текста и читко га попунити са свим траженим подацима;

•          Спортску биографију (на рачунару откуцан ЦВ или на формулару ФСРЗС);

•          Диплома завршене најмање средње школе  (приложити фотокопију дипломе обавезно оверену код нотара);

•          Копија валидне УЕФА „Б“ лиценце (уколико кандидат поседује лиценцу с којом  је радио као тренер најмање шест месеци од датума издавања дипломе уз потврду о раду у клубу као лиценцирани тренер). УЕФА „Б“ Лиценца мора бити важећа најмање до 31.12.2024;

•          Очитана лична карта или извод из матичне књиге рођених;

•          Потврду из суда да се против Вас не води истражни поступак, или потврда МУП-а, или изјава оверена код нотара (не старије од шест месеци);

•          Потврда да је кандидат члан организације фудбалских тренера (фотокопиране странице 2, 3, 4. и 5. по потреби и страна 6 тренерске легитимације). Чланарина за 2024. годину мора бити оверена.

•          Здравствено уверење на обрасцу 4 да је кандидат способан да се бави тренерским послом (не старије од шест месеци);

•          Упис траје до 15.марта 2024.године

СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ УПИСА МОЖЕТЕ ТАКОДЈЕ ДОБИТИ И НА СЛЕДЕЋЕ ТЕЛЕФОНЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 08:00 до 15:00 ЧАСОВА:

ГОРАН ЋУРЧИЋ                        065  90 100 21

ПРЕДРАГ СТОЈАНОВИЋ           065  90 100 22

ОБРАСЦИ:

ПРИЈАВА Б ЛИЦЕНЦА

ПРИЈАВА B-YOUTH ЛИЦЕНЦА

ПРИМЕР БИОГРАФИЈЕ

ПОТВРДА О ИГРЧКОЈ КАРИЈЕРИ