Одбори

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Небојша ЖИВАНОВИЋ
председник
Славко ПЕРОВИЋ
потпредседник
Драган МАРЈАНОВИЋ
потпредседник
Топлица ВУКИЋ
члан
Милорад СТЕВАНОВИЋ
члан
Момир СТЕВАНОВИЋ
члан
Весна ЂОРЂЕВИЋ
члан
Жељко МАРЈАНОВИЋ
члан
Горан ЛАЗИЋ
члан
Јовица ВАСИЛИЋ
члан
Радован ТЕРЗИЋ
члан
Горан МИЛАНОВИЋ
члан
Миле СТАНКОВИЋ
члан
Александар СТОЈАДИНОВИЋ
члан
Дарко БРАДОЊИЋ
генерални секретар
ИЗВРШНИ ОДБОР СТРУЧНО СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТРЕНЕРА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
1. Славолуб КИЗИЋ – председник
2. Миле СТАНКОВИЋ – члан
3. Драгослав РАДИВОЕВИЋ -члан
4. Драган МАКСИМОВИЋ – члан
5. Саша РАНКОВИЋ – члан
6. Зоран ВУЈИЧИЋ – члан
7. Желько ИСАИЛОВИЋ – члан
8. Кенан КОЛАШИНАЦ – члан
 
-Горан ЋУРЧИЋ, секретар
ИЗВРШНИ ОДБОР СТРУЧНО СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

1. Горан МИЛАНОВИЋ – председник
2. Павле ИЛИЋ – потпредседник
3. Немања ЈОВАНОВИЋ ЏАЈИЋ – потпредседник
4. Станко ОСТРАЋАНИН – члан
5. Мирослав МИЛЕТИЋ – члан
6. Марко МИХАЈЛОВИЋ – члан
7. Милан НЕДЕЉКОВИЋ – члан
8. Марко ЂУРИЧИЋ – члан
9. Милица МИЛОВАНОВИЋ – члан

-Владимир СТОЈАНОВИЋ, секретар

НАДЗОРНИ ОДБОР
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

1. Перо БИОЧАНИН
2. Зоран МАТОВИЋ
3. Тома ЈОВАНОВИЋ

ОДБОР ЗА ХИТНА ПИТАЊА
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
 1. Небојша ЖИВАНОВИЋ
 2. Славко ПЕРОВИЋ
 3. Драган МАРЈАНОВИЋ
 4. Весна ЂОРЂЕВИЋ
 5. Драгослав ЈОСИПОВИЋ
ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
 1. Бранко ЋИРИЋ
 2. Ђорђе САВИЋ
 3. Младен ГЛУМАЦ
 4. Димитрије СТОЈАНОВИЋ
 5. Александар БУСАРАЦ
КООРДИНАТОР ЗА БАЗИЧНИ ФУДБАЛ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
 1. Зоран ПАНТИЋ
МЕНАЏЕР ЕДУКАЦИЈЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
 1. Предраг СТОЈАНОВИЋ
РУКОВОДИЛАЦ КУП-а И БАРАЖА
 1. Зоран Трајановски