Одбори

ИЗВРШНИ ОДБОР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Небојша ЖИВАНОВИЋ
председник
Славко ПЕРОВИЋ
потпредседник
Драган МАРЈАНОВИЋ
потпредседник
Топлица ВУКИЋ
члан
Милорад СТЕВАНОВИЋ
члан
Момир СТЕВАНОВИЋ
члан
Драгослав ЈОСИПОВИЋ
члан
Весна ЂОРЂЕВИЋ
члан
Жељко МАРЈАНОВИЋ
члан
Горан ЛАЗИЋ
члан
Јовица ВАСИЛИЋ
члан
Радован ТЕРЗИЋ
члан
Дејан ДИМИТРИЈЕВИЋ
члан
Миле СТАНКОВИЋ
члан
Александар СТОЈАДИНОВИЋ
члан
Дарко БРАДОЊИЋ
генерални секретар
ИЗВРШНИ ОДБОР СТРУЧНО СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТРЕНЕРА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
 1. Славољуб КИЗИЋ –председник
 2. Миле СТАНКОВИЋ – потпредседник
 3. Драгослав РАДИВОЈЕВИЋ – члан
 4. Драган МАКСИМОВИЋ – члан
 5. Саша РАНКОВИЋ – члан
 6. Зоран ВУЈИЧИЋ – члан
 7. Жељко ИСАИЛОВИЋ – члан
 8. Кенан КОЛАШИНАЦ – члан

-Горан ЋУРЧИЋ, секретар

ИЗВРШНИ ОДБОР СТРУЧНО СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
 1. Дејан ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. Миленко МАТОВИЋ, потпредседник
 3. Немања ПЕТРОВИЋ, потпредседник
 4. Ненад ЂОКИЋ, члан 
 5. Станко ОСТРАЋАНИН, члан
 6. Владимир ЈОВАНОВИЋ, члан
 7. Горан МИЛАНОВИЋ, члан
 8. Александар ГОВЕДАРОВИЋ, члан
 9. Марко ИВКОВИЋ, члан
 10. Никола ЂОРЂЕВИЋ, члан
 11. Марина ЖИВКОВИЋ, члан

-Ненад КУРЧУБИЋ, секретар

НАДЗОРНИ ОДБОР
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

1. Перо БИОЧАНИН
2. Зоран МАТОВИЋ
3. Тома ЈОВАНОВИЋ

ОДБОР ЗА ХИТНА ПИТАЊА
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
 1. Небојша ЖИВАНОВИЋ
 2. Славко ПЕРОВИЋ
 3. Драган МАРЈАНОВИЋ
 4. Весна ЂОРЂЕВИЋ
 5. Драгослав ЈОСИПОВИЋ
ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
 1. Бранко ЋИРИЋ
 2. Ђорђе САВИЋ
 3. Младен ГЛУМАЦ
 4. Димитрије СТОЈАНОВИЋ
 5. Александар БУРСАЋ
КООРДИНАТОР ЗА БАЗИЧНИ ФУДБАЛ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
 1. Зоран ПАНТИЋ
МЕНАЏЕР ЕДУКАЦИЈЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
 1. Предраг СТОЈАНОВИЋ
РУКОВОДИЛАЦ КУП-а И БАРАЖА
 1. Зоран Трајановски