Контакт

Фудбалски савез региона Западне Србије

Улица: 

Даничићева бр. 11

34000 Крагујевац, поштански фах 19

Жиро рачун: 150-1165-38 Еуро Директна Банка

ПИБ: 101579241

МБ: 06879667

Емаил: fsrzs1992@gmail.com

тел: 034/310-989

факс: 034/323-532