КОНКУРС ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА НА НАЦИОНАЛНУ “ПРО” ЛИЦЕНЦУ