Комисијe ФСР Западне Србије

КОМИСИЈЕ ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ МАНДАТНИ ПЕРИОД (2022-2026)

НАДЗОРНИ ОДБОР:
Биочанин Перо
Матовић Зоран
Јовановић Тома
КОМИСИЈА ЗА ПРАВНА ПИТАЊА:
Мишковић Милко
Ћубић Миодраг
Стевић Милош
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ:
Мијаиловић Милан
Вуловић Игор
Драгићевић Драган
ДИСЦИПЛИНСКИ ИНСПЕКТОР:
Брдар Јован
ДИСЦИПЛИНСКА И ЕТИЧКА КОМИСИЈА:
Даниловић Бранко
Лекић Живорад
Милутинов Бојан
КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА (КЛУБ-ИГРАЧ-ТРЕНЕР):
Јевремовић Звонко
Мумало Ивана
Марковић Маја
КОМИСИЈА ЗА ОМЛАДИНСКИ И БАЗИЧНИ ФУДБАЛ:
Стаменић Милан
Јовановић Иван
Дуљај Ненад
КОМИСИЈА ЗА ЖЕНСКИ ФУДБАЛ:
Вукотић Дејан
Траjиловић Мирјана
Ђокић Драган
Брадоњић Синиша
Жупић Бајро

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД И ПРИЈЕМ ТЕРЕНА – СТАДИОНА:
Ристивојевић Милисав
Орловић Милан
Милићевић Миланко
МЕДИЦИНСКА КОМИСИЈА:
Др Кличковић Александар
Др Бељић Никола
Др Марковић Никола
КОМИСИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И  ИНТЕГРИТЕТ ТАКМИЧЕЊА:
Ристивојевић Милисав
Степановић Зоран
Tимотијевић Милош
Баждаревић Неџад
Тодоровић Јовица
КОМИСИЈА ЗА ФУТСАЛ:
Жидишић Иван
Матић Бранко
Марковић Ђорђе
Дисциплински судија:
Јанковић Зоран
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА:
Терзић Радован
Гусинац Семир
Кљајић Зоран

КОМИСИЈА ЗА АНАЛИЗУ ИНТЕГРИТЕТА ФУДБАЛСКЕ ИГРЕ:

Миле СТАНКОВИЋ
Дарко МИЛИСАВЉЕВИЋ
Немања БРАДОЊИЋ