Home Zona Dunav Obaveštenja za delegate
Obaveštenja za delegate

Najnovija obaveštenja za delegate zonske lige grupa "DUNAV" možete preuzeti OVDE

 

>>>OBAVEŠTAVAJU SE DELEGATI DA ĆE U 1. I 2.KOLU TAKMIČARSKE 2015/16.GODINE (15/16.08.2015. I 22/23.08.2015) SLUŽBENA LICA NA KLUPAMA MOĆI DA OBAVLJAJU SVOJU DUŽNOST BEZ ID KARTICA UZ NAPOMENU KLUBU DA NA KLUPAMA MOGU SEDETI SAMO LICA ZA KOJA SU PREDATI ZAHTEVI ZA IZRADU SLUŽBENIH LEGITIMACIJA. U PROTIVNOM, KLUB ĆE SNOSITI DISCIPLINSKE SANKCIJE SHODNO DISCIPLINSKOM PRAVILNIKU FSS.

>>>Upozoravaju se delegati da obavljaju svoju dužnost u skladu sa Uputstvom, naročito u delu kontrole službenih lica koja sede na klupama i njihovih ID kartica-licenci za tekuću sezonu. Još jednom podsećamo da je samo službenim licima koja imaju izdatu ID karticu-licencu za tekuću sezonu (ili u izuzetnim slučejavima potvrdu od Saveza) dozvoljeno da sede na klupi i obavljaju svoju dužnost. Izuzetak su utakmice 1.kola.

  Joomla free themes